PAM Chimica e materiali e biotecnologie - articolazione "Materiali"

Allegati

PAM 2022-23_tec chim ind_terza.pdf

PAM_CH ANALITICA 5 MATERIALI 2022_2023.pdf

PAM CHIMICA ORGANICA 5 MAT 22_23.pdf

PAM_CH ANALITICA 4 MATERIALI 2022_2023.pdf

PAM_CH ANALITICA 3 MATERIALI 2022_2023.pdf

PAM CHIMICA ORGANICA 4 MAT 22_23.pdf

PAM CHIMICA ORGANICA 3 MAT 22_23.pdf

PAM TECNOLOGIE CHIMICHE 5 MAT 22_23.pdf

PAM TECNOLOGIE CHIMICHE 4 MAT 22_23.pdf